Optometristé

Personál, který Vás obsluhuje, je vystudovaný v oboru oční optik a optometrie.

Jana Červená  oční optik, optometrista majitelka Optik studia (Jeseník, Zlaté Hory,Brno)

Ing Martin Červený Dis. diplomovaný oční optik, optometrista 

Jana Šulová oční optik , optometrista

Jana Švecová Dis.  diplomovaný oční optik

Tereza Ondráčková  oční optik, optometrista

Alena Putnová oční optik, optometrista