Díky změření Vašeho nitroočního tlaku nebo-li tlaku uvnitř oka zjistíme, zda-li je Vaše oko zdravé, či má nějakou vadu. 

Například zvýšená hodnota tlaku NO může ukázat začínající nebo pokročilý glaukom (zelený zákal). Naopak snížená hodnota může ukazovat nějaký zánět či diabetické kóma. Ale nenechte se zatrašit a raději běžte si nechat Váš nitrooční tlak přemeřit.

Foto: Tomey